An Yên #2

tram huong an yen

“Nhân thế vội vã chẳng qua cũng chỉ là trăm năm, chúng ta cũng chỉ là vẻ đẹp vụn sót lại trong kẽ hở của thời gian, chớp mắt biến thành các bụi. Chẳng cầu những năm tháng đẹp nhất gặp được người tốt nhất, chỉ nguyện những năm tháng sống được tương phùng. Lựa chọn một toà thành sống đến già. Trồng một sân đầy cỏ, chậm rãi pha trà, nhàn nhã trọn đời.”