An Yên #1

tram huong an yen

“Thế giới mà ta nhìn thấy chỉ là thế giới mà ta nhìn thấy, không phải là như nó có. Hóa ra trí tuệ của mình là sai lạc cả. Ví dụ giản đơn ngôi nhà cao 4 thước đối với con người, thì chỉ là một thước đối với con mèo, dù ta cao 1 thước 6 và con mèo cao 20 phân.

Mỗi một con mắt nhìn thế giới một kiểu, do vậy mà hình ảnh thật sự của thế giới như thế nào – không ai biết.”